Sinun, minun vai meidän?

Avioliitossa puolisoilla on avio-oikeus toisensa omaisuuteen, mikä tarkoittaa omaisuuden tasajakoa avioeron tai toisen puolison kuoleman kohdatessa. Tästä periaatteesta voidaan poiketa, mikäli pari on solminut avioehtosopimuksen. Kolme paria kertoo, tehtiinkö sopimus vai ei.

Koonnut Miia Kärnä

Niina & Hannes

18.7.2014 Oulu

Häiden aikaan oli niin paljon muutakin, että päätimme solmia avioehdon myöhemmin. Tarkoitus on se tehdä, lähinnä molempien suvuissa perintönä kulkevan omaisuuden vuoksi. Emme ole pitäneet avioehdon tekemistä kiireellisenä, koska käsityksemme asiasta on samanlainen.

Minna & Petri

25.7.2015 Kuopio

Pohdimme avioehdon tarpeellisuutta 10 yhteisen vuoden jälkeen enemmän järjellä kuin tunteella. Silti päädyimme lopulta siihen, ettemme­­ ­sitä tee. Meistä kummallakaan ei ole huomattavaa omaisuutta tai velkoja eikä kumpikaan ole yrittäjä. Vanhempamme ovat rajanneet puolisoiden perintöoikeutta testamentilla, joten tulevien perintöjenkään vuoksi emme sitä kokeneet tarpeelliseksi. Avioehto ei myöskään tuntunut mukavalta tavalta aloittaa avioliitto.

Jenni & Jussi

25.7.2015 Mäntsälä

Avioehdon tekeminen oli meille itsestään selvää. Olemme menneet ­naimisiin siksi, että rakastamme toisiamme, emmekä ole lainkaan kiinnostuneita toistemme omaisuudesta. Avioehdon tekemisestä on keskusteltu myös sukumme perheyrityksen hyväksi perustetussa perhe­neuvostossa. Avioehto takaa, että perheyrityksen osakkeet säilyvät perheen hallussa, mitä pidämme suvussamme tärkeänä.